วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

รักที่จะเรียนรู้ เรียนรู้ที่จะรัก


ที่เนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์ เราเลี้ยงดูและให้การศึกษาอบรมเด็ก ๆ

"ด้วยความรักและคุณธรรม" ด้วยจิตตารมณ์และแบบฉบับของแม่พระ

และท่านนักบุญยอห์นบอสโก


เราจัดกิจกรรมประจำวันส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน

ให้เด็กๆได้เรียนรู้ "ความรัก"เป็นพิเศษ คือ

"รักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ที่จะรัก" (พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู 2550)

เพื่อเขาจะได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ อุดมด้วยความรัก ความรู้และคุณธรรมวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานวันพ่อแห่งชาติ 2557เนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจัดให้มีพิธีถวายพระพร และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "พ่อคือผู้นำคุณภาพ" ณ บริเวณห้องกิจกรรม บ้านแม่พระอุปถัมภ์  และได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ชุติโชติมหพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ดอนกลาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ซึ่งเนอสเซอรรี่ฯตั้งอยู่ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายเป็นราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ประธานกรรมการบริหารเนอสเซอรี่ฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกับผู้ปกครองเด็กจำนวนมากที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความจงรักภักดี  จากนั้นครูผู้ดูแลเด็กได้นำเด็กๆเข้ามากราบไหว้พ่อ พร้อมมอบการ์ดวันพ่อที่เด็กๆทำขึ้นเองภายใต้การดูแลแนะนำของครูฯ และดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์วันพ่อให้พ่อเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นภาพประทับใจที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและวันสำคัญ บุคคลสำคัญของชาติ และของครอบครัวด้วย


วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เทคนิคจูงใจให้ลูกรับประทานอาหารเทคนิคจูงใจให้ลูกรับประทานอาหาร

                เด็กเล็กวัย1-3 ปี บางคนมีอาการเบื่ออาหาร เพราะกำลังสนใจสิ่งใหม่ๆรอบตัว จึงมักไม่สนใจเรื่องกิน เป็นสาเหตุให้พ่อแม่หงุดหงิด ทำให้บรรยากาศความอร่อยของการกินลดลง ดังนั้น เพื่อจูงใจให้ลูกกินอาหารอย่างเป็นสุข คู่มืออาหารและเมนูพัฒนาสมองลูกยุคสหัสวรรษ โดยสถาบันวิจัยโภชนาการนานาชาติดูเม็กซ์ ดูเม็กซ์ ฮอตไลน์ 02 315 3230 เขามีคำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ดังนี้ค่ะ
1.        
     สอนให้ลูกรู้ว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั้นมีอะไรบ้าง เช่น ขนมกรุบกรอบ ลูกอม ขนมหวาน และชี้ให้ลูกเห็นโทษของอาหารที่มีประโยชน์ ด้วยการใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ลูกฟังทางอ้อม
2.             เตรียมอาหารที่ลูกชอบ จัดอาหารให้ให้มีสีสันน่ารับประทาน โดยคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและรสชาติ
3.      จัดอาหารหลากหลายชนิดให้ลูกรับประทาน เพื่อหลีกเลี่ยงการทานอาหารชนิดเดียวซ้ำๆ เพื่อให้ลูกรู้จักอาหารมากขึ้น และฝึกให้ลูกเคี้ยวอาหารให้ละเอียด เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีและย่อยง่าย
4.             ฝึกลูกให้รู้จักรับประทานอาหารเอง แรกๆ อาจเลอะเทอะบ้าง ต่อไปลูกจะคุ้นเคยกับการกินอาหารเอง
5.             ฝึกให้ลูกกินอาหารเป็นเวลา จัดเวลาอาหารแต่ละมื้อให้เหมาะสม ให้ลูกคุ้นเคย ควรสร้างบรรยากาศในการกิน โดยปราศจากสิ่งรบกวน ที่ดึงดูดความสนใจออกจากอาหาร เช่น โทรทัศน์ ควรปิดโทรทัศน์ระหว่างทานข้าว เป็นต้น
6.             ไม่บังคับขู่เข็ญให้ลูกกิน ถ้าลูกไม่กิน ควรพูดจาชักจูงถึงประโยชน์ของอาหาร สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการกิน เช่น กินแล้วร่างกายแข็งแรง
7.             จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัว ทำบรรยากาศให้ผ่อนคลาย อบอุ่นสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมที่ดีระหว่างกันในครอบครัวด้วย
8.             ชวนลูกให้มีส่วนร่วมในการจัดโต๊ะอาหาร เช่น วางช้อนส้อม รวมทั้งชวนไปตลาดเพื่อเลือกซื้อผัก ผลไม้ และวัสดุในการประกอบอาหาร ช่วยหยิบจับร่วมทำกับข้าวในครัว เท่าที่จะทำได้ เช่น เด็ดผัก เพื่อช่วยให้ลูกสนุก สนใจ และให้ความสำคัญกับอาหารมื้อนั้น
                                                หวังว่าคงจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ให้ลูกหันมารับประทานได้มากขึ้นบ้างนะคะ
                                                                                               
                                                                                                                                       ที่มา: Thaiparents.com


บริจาคสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้บริจาคสื่อ นางสุวรรณี และนายวินัย ทองสาด ผู้ปกครองเด็ก มอบเครื่องเล่นดีวีดี พร้อมโทรทัศน์ยี่ห้อซัมซุงขนาด 21 นิ้ว จำนวน 1ชุดให้เนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์  ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  เพื่อใช้เป็นสื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมีนางกิตติภา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้อำนวยการเนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์ และ น.ส.เบญจวรรณ  ใจสุข ผู้จัดการและครูผู้ดูแลเด็ก รับมอบ  เมื่อ 25 ต.ค.57


ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราชนางกิตติภา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้อำนวยการเนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์  น.ส.เบญจวรรณ ใจสุข ผู้จัดการและคณะครูผู้ดูแลเด็ก  ร่วมวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหาราช และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวากรากฐานการปกครอง และการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเทียบเท่านานาอารยประเทศ  ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อ 23 ต.ค.57 โดยมี นายอำนาจ   แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม  เป็นประธานในพิธี

รางวัลลูกกตัญญูตัวอย่าง 2014

ขอแสดงความยินดีกับ 
นางกิตติภา  ศิโรรัตน์ธัญโชค
ผู้อำนวยการ เนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 
ลูกกตัญญูตัวอย่าง  ระดับสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2014
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2014 
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  บางนกแขวก สมุทรสงคราม


วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ใหม่

แหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ใหม่ที่เนอสเซอรี่และkindergarten บ้านแม่พระอุปถัมภ์บ้าน ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม...ถูกใจเด็กๆมากครับ...ได้เล่นและเรียนรู้อย่างอิสระภายใต้การดูแลเอาใจใส่ด้วย"ความรักและคุณธรรม"ของคุณครูผู้ดูแลเด็กทุกคน ครับ