วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

รักที่จะเรียนรู้ เรียนรู้ที่จะรัก


ที่เนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์ เราเลี้ยงดูและให้การศึกษาอบรมเด็ก ๆ

"ด้วยความรักและคุณธรรม" ด้วยจิตตารมณ์และแบบฉบับของแม่พระ

และท่านนักบุญยอห์นบอสโก


เราจัดกิจกรรมประจำวันส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน

ให้เด็กๆได้เรียนรู้ "ความรัก"เป็นพิเศษ คือ

"รักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ที่จะรัก" (พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู 2550)

เพื่อเขาจะได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ อุดมด้วยความรัก ความรู้และคุณธรรมไม่มีความคิดเห็น: